Roslindale IS for Everyone (RISE)

Welcome to RISE! RISE is a growing network of neighbors working to ensure that Roslindale is a safe and welcoming home for all of us. RISE is building community networks to resist the oppressive, anti-democratic agenda of the current federal government and support a multi-racial, multi-cultural democracy for all.

Heart_512

Get Involved!

Roslindale ES para Todos 

RISE es una red creciente de vecinos que trabaja para asegurar que Roslindale sea un hogar seguro y acogedor para todos nosotros. RISE está construyendo una red comunitaria para resistir la agenda opresiva y anti democrática del gobierno federal actual y apoyar una democracia multirracial y multicultural para todos.

¡Participe!

  • Venga a un evento de RISE
  • Comparta sus experiencias con nosotros en roslindaleRISE@gmail.com
  • Únase a un grupo de trabajo o proyecto
  • Apúntese en nuestra lista de correo electrónico

Roslindale Se Pou Tout Moun

RISE se yon rezo k ap devlope ak vwazen ki nan zòn nan. L ap travay pou asire ke Roslindale se yon kote tout moun santi yo an sekirite. RISE ap konstwi rezo kominotè yo pou reziste ajanda gouvènman federal la, k ap toupizi moun epi ki kont demokrasi. Rezo sa yo fèt pou sipote demokrasi pou tout moun kèlkeswa ras yo oubyen kilti yo.

  • Vini nan yon evènman RISE
  • Pataje istwa ou avèk nou
  • Antre nan travay nou sou Jistis Ras, travay ak Ofisyèl ki Eli, Dwa Imigran, Aksyon Demokrasi, Nouvèl Kòrèk, Sipò pou Ti Biznis, Samdi Civik, Òganize Blòk pa Blòk, e plis!

2017-02-02-06-17-12