Roslindale IS for Everyone (RISE)

Saturday, March 30 Screening of Documentary “This Ain’t Normal”

The RISE Criminal Justice Reform working group,

The Bethel Institute for Social Justice in your Corner Program,

and The Theodore Parker UU Church

are pleased to be co-sponsoring a showing of “THIS AIN’T NORMAL”. 

All are invited. Saturday March 30, 11:15 AM

55 Wachusett St. Jamaica Plain

This film is appropriate for older teens. We invite teens and their parents to preview the trailer at https://vimeo.com/219393525

 

 

Welcome to RISE! RISE is a growing network of neighbors working to ensure that Roslindale is a safe and welcoming home for all of us. RISE is building community networks to resist the oppressive, anti-democratic agenda of the current federal government and support a multi-racial, multi-cultural democracy for all.

Heart_512

Get Involved!

Roslindale ES para Todos 

RISE es una red creciente de vecinos que trabaja para asegurar que Roslindale sea un hogar seguro y acogedor para todos nosotros. RISE está construyendo una red comunitaria para resistir la agenda opresiva y anti democrática del gobierno federal actual y apoyar una democracia multirracial y multicultural para todos.

¡Participe!

  • Venga a un evento de RISE
  • Comparta sus experiencias con nosotros en roslindaleRISE@gmail.com
  • Únase a un grupo de trabajo o proyecto
  • Apúntese en nuestra lista de correo electrónico

Roslindale Se Pou Tout Moun

RISE se yon rezo k ap devlope ak vwazen ki nan zòn nan. L ap travay pou asire ke Roslindale se yon kote tout moun santi yo an sekirite. RISE ap konstwi rezo kominotè yo pou reziste ajanda gouvènman federal la, k ap toupizi moun epi ki kont demokrasi. Rezo sa yo fèt pou sipote demokrasi pou tout moun kèlkeswa ras yo oubyen kilti yo.

  • Vini nan yon evènman RISE
  • Pataje istwa ou avèk nou
  • Antre nan travay nou sou Jistis Ras, travay ak Ofisyèl ki Eli, Dwa Imigran, Aksyon Demokrasi, Nouvèl Kòrèk, Sipò pou Ti Biznis, Samdi Civik, Òganize Blòk pa Blòk, e plis!

2017-02-02-06-17-12